Een weg om zicht te krijgen op de achterliggende dynamiek en heling bij trauma


Trauma-Sensitieve Mindfulness

Wat is trauma?

Trauma is een overweldigende ervaring, die niet verwerkt is (= definitie van trauma).
Dat kan een eenmalige gebeurtenis zijn zoals een ongeluk, het kan om ontwikkelingstrauma gaan, waarbij onze sociale omgeving langdurig onveilig was. Maar het kan ook transgenerationeel trauma zijn, waarin we lijden onder het niet verwerkte trauma van onze ouders en grootouders. Ook kan het om collectief trauma gaan zoals racisme of gender-discriminatie.

Trauma gebeurde door onze hele geschiedenis heen, gebeurt vandaag en zal ook in de toekomst plaatsvinden. Trauma is in die zin een deel van het leven. Het goede nieuws is: ons DNA draagt óók de kennis van trauma-verwerking en -heling in zich. De sleutel om bij deze informatiebron te komen en te verwerken is ons lichaam en de reacties van ons lichaam bij stress.

Herstel en heling
Trauma-verwerking kent drie stadia: afsplitsing, verwerking  en heling. Het gaat hier om drie op elkaar volgende responsen die samenwerken om ons overleven te ondersteunen én integratie en heling van de traumatische ervaring mogelijk te maken.

1e respons: Trauma afsplitsen
Trauma zelf is in de meeste gevallen niet het echte probleem. Het echte probleem is hoe wij en onze sociale omgeving reageren op het trauma. De natuur heeft ons hier een wonderlijk helpende erfenis geschonken als eerste stap naar verwerking: namelijk het afsplitsen en isoleren van de overweldigende ervaring, zodat de rest van ons organisme door kan functioneren. Dat wordt dissociatie genoemd. We splitsen ons bewustzijn in een deel dat onder water gaat en niet meer mee doet én in een deel dat overeind blijft en het dagelijkse leven nog steeds kan managen. Het is een intelligente, effectieve en helpende reactie om dat wat we niet aankonden toch tijdelijk een plek te geven.

Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk?
We merken bijvoorbeeld op dat we met sommige gebieden in ons lichaam geen of weinig contact hebben. Of we voelen ons emotioneel onverschillig of gedistantieerd. Of we merken op dat we in een soort mist of vacuüm zitten. Wanneer het je overkomt voelt het als vreemd of onwerkelijk, lastig om te vertellen naar je omgeving door onbegrip, binnen de therapie is dit een bekend verschijnsel en normaal om veilig te bespreken en leren verwerken.

2e respons: Verwerking van trauma
Natuurlijk is zo’n gespleten toestand op den duur niet heilzaam. We moeten immers onbewust een deel van onze levensenergie gebruiken om een ander deel te onderdrukken, bevroren te houden of uit ons bewustzijn te weren. Zodra de kust wat veiliger is komt er dan ook een impuls uit ons systeem dat ons ‘verleidt’ tot een meer grondige opruiming en integratie van het niet verwerkte gebeuren. Hoe kondigt zich deze informatie aan?
Er zijn twee manieren die hiervoor typisch zijn. Óf we reageren te heftig op een prikkel óf we reageren verdoofd, vertraagd of helemaal niet op een prikkel. We ervaren stress dus in twee gedaantes. Stress die ons de ervaring geeft van ‘te veel’, en stress die ons de ervaring geeft van ‘te weinig’: isolatie en leegte.

Als we mindfulness beoefenen dan is het waarnemen van deze twee toestanden van ‘te veel’ en ‘te weinig’ wezenlijk. We weten dat het hier om niet verwerkte stress gaat. Warme, compassievolle en niet-oordelende aandacht is dan een nodige en wezenlijk hulpbron, om een eerste voorzichtige stap te zetten op weg naar een trauma-sensitieve verkenning.

Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk?
‘Te veel’ kan zich uiten in onrust, weg willen, irritatie of weerstand. ‘Te weinig’ kondigt zich misschien aan door een gevoel van ‘er gebeurt niets’, ‘ik verveel me’, ‘ik ben er niet helemaal bij’.

3e respons: Heling van trauma
Heling van niet-verwerkt trauma begint met het vermogen om vanuit veiligheid present te zijn bij het onveilige. Het vraagt om lef om je, onder deskundige begeleiding van Mariet, te openen voor het moeilijke. Je leert om veilig te navigeren naar een rustige en veilige stroming, van waaruit we veerkracht kunnen ontwikkelen om geleidelijk aan de niet-verwerkte informatie toe te laten. Je ervaring kan voelen als een wervelstorm, die je nooit meer wilt ervaren. Je vecht ertegen of vlucht ervoor in je dagelijks leven of het gevoel 'remt' je. In de begeleiding leer je om deze wervelstorm te observeren zonder erin te hoeven gaan. Dit doen we door bij een ervaring van ‘te veel’ of ‘te weinig’ spoorslags terug te keren naar onze hulpbronnen: een veilig gevoel in ons lichaam of een ander veiligheidsanker, zoals de herinnering aan zelfcompassie of respect, of het denken aan een geliefde persoon die ons steunt. Alleen door een  verankering in goedheid en veiligheid zijn we voldoende toegerust om het moeilijke en onveilige te ontmoeten.

TSM groepstraining (fysiek) in Bathmen

Wij bieden kwaliteit in hoogwaardige gespecialiseerde trainingen, in een kleine en vertrouwde setting, conform de voorwaarden van het SMR-kwaliteitsregister en de VMBN. Deze training is gericht op jou als mens, een positieve gezondheid en bewuster leren leven.

Voor iedere groepstraining is een veilige leeromgeving een essentiële voorwaarde evenals de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Daarom wordt er gewerkt in kleine groepen tot maximaal 4 personen. 

Voorafgaand aan een training is er altijd een kennismakingsgesprek. Locatie: praktijk en meditatiezolder in Bathmen, Oranjelaan 10.

De TSM groepstraining wordt 2x per jaar gegeven en ervaring met mindfulness is een pré maar niet noodzakelijk. 

Lesdata winter/voorjaarstraining 2024
Les: vrijdagochtend van 9.30-11.45 uur.

Start training: 9 februari 2024  | 8 ochtenden
Data: 9, 16 en 23 februari | 1, 8, 15 en 29 maart / 12 april 2024

Kosten / Vergoeding: De kosten voor deze training bedragen 550 euro. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoed de training deels of geheel, afhankelijk van je aanvullende verzekering. Heb je geen recht op vergoeding dan is er een korting bij deelname voor zelfbetalers, informeer even bij Mariet.

Wij bieden kwaliteit in hoogwaardige gespecialiseerde trainingen, in een kleine en vertrouwde setting, conform de voorwaarden van het SMR-kwaliteitsregister en de VMBN. Deze training is gericht op jou als mens, een positieve gezondheid en bewuster leren leven.

TSM online training

Het is ook mogelijk om een online groepstraining TSM te volgen. Comfortabel in jouw eigen huis op een prettige plek en geen reistijd. Je hebt alleen een laptop met camerafunctie nodig. Meld je aan bij interesse en wanneer er voldoende aanmeldingen zijn start een groep.

TSMT 1-op-1 training

TSM volgen op individuele basis is ook mogelijk wanneer dit passender voelt, zowel particulier als via de werkgever (na een incident op de werkvloer bijvoorbeeld). Er vindt allereerst een intake van een uur plaats om samen in kaart te brengen van waaruit de behoefte en motivatie is ontstaan om individuele TSMT aan te gaan. In overleg worden vervolgens 8 afspraken gepland van 1,5 uur om de week over een periode van maximaal 4 maanden, waarin de inhoudelijke opzet van de groepstraining TSM wordt gevolgd.

De begeleiding is afgestemd op de persoonlijke ontwikkeling middels persoonlijk onderricht.
Net als bij de 8-weekse TSM voor groepen wordt er van je verwacht dat je ongeveer een uur per dag thuis oefent in aandacht, focussen en mediteert. De geleide meditatieoefeningen ontvang je daarvoor in MP3.

Kosten / Vergoeding / Offerte op maat
Kennismakingsgesprek (30 min.): gratis
Intakegesprek: € 90,-

Voor individuele training, therapie en leertherapie maken we een offerte op maat. Bij deelname aan open trainingen gelden particuliere en zakelijke tarieven. Deze staan vermeld bij de desbetreffende training.

Zowel de 1-op-1 als een groepstraining kunnen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen, afhankelijk van je zorgverzekeringspakket. Neem contact op voor verdere informatie of een persoonlijk gesprek.