Integrale aanpak bij stress, burn-out en trauma

Wat houdt de integrale benadering in?

Integrale therapie is een verzamelnaam voor therapie, begeleiding en training met een geïntegreerde aanpak. Dat wil zeggen dat er aandacht is voor de fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele kant van de mens en het leven. Hieronder valt psychosociale begeleiding, lichaamsgerichte therapie en mindfulness.

Mind en body beïnvloeden elkaar en vaak zijn we ons daarvan niet bewust, door de integrale aanpak is er ruimte voor alle aspecten van het menselijk welzijn en de gevolgen van stress bij disbalans. Onder deskundige begeleiding van Mariet op zoek gaan naar herstel, verandering, stressreductie en een positieve gezondheid!

Stress & burn-out klachten

Voldoende rust en ontspanning is nodig om je lichaam en zenuwstelsel te kunnen laten herstellen, wanneer je leven en werk intensief is. Misschien merk je dat ontspannen steeds lastiger is, slaap je slecht, pieker je veel, ervaar je onrust of gejaagdheid. Ben je oververmoeid en laad je jouw accu slecht op. Mis je levensplezier en ben je snel emotioneel of overprikkeld.

Hoe kun je omgaan met stress en leer je om de stresssignalen tijdig te herkennen? Bekijk onderstaande animaties:


Trauma & onbegrepen lichamelijke klachten SOLK/ALK

Het lichaam heeft een bepaalde intelligentie (neuro-fysiologie). Als we in balans zijn, dan zorgt ons autonome zenuwstelsel ervoor dat we actief en levendig kunnen zijn, en dat we weer tot rust en ontspanning kunnen komen. We ervaren een soort 'levensgemak, waarin we soepel kunnen omgaan met uitdagingen en tegenslag. Soms raken we uit balans door werkdruk, zorg, rouw of ingrijpende ervaringen. Door roofbouw en emoties raakt het natuurlijke ritme van ons zenuwstelsel verstoord en ontstaat chronische stress. 

Chronische stress ontstaat wanneer de stress langdurig is en mede door onze reacties op stress. Ook onverwerkte ervaringen kunnen invloed uitoefenen op onze veerkracht, een gevoel van onveiligheid geven, gevoelsmatig geen grip meer op situaties hebben. In het slechtste geval heeft het een negatief effect op het contact met je sociale omgeving, delen van je lijf óf jezelf. Werken brein en lichaam als het ware niet meer als vanzelfsprekend samen. Hoe kan dat?

Maak kennis met ANS - over de werking van het het autonome zenuwstelsel volgens de Polyvagaal Theorie


Meer weten?

Consulten en trainingen worden (deels) vergoed door bijna alle zorgverzekeraars, vanuit de aanvullende verzekering.

Plan een gratis gesprek of neem contact op met ervaren CAM-therapeut, Trauma Sensitieve Therapeut en trainer Mariet Rutten. Mariet is tevens Positieve Gezondheid Zorgverlener en werkt integraal volgens de Polyvagaal Theorie. 

PLAN GRATIS GESPREK