Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en word je geacht deze gelezen te hebben. Onderaan deze pagina vind je de link naar de volledige tekst. Lees deze alsjeblieft zorgvuldig. Heb je vragen schroom dan niet contact met ons op te nemen!
Daarnaast wijzen wij je nogmaals op de volgende punten:

Inschrijving
Inschrijving voor mindfulness activiteiten is alleen mogelijk door het volledig invullen en opsturen van een inschrijfformulier via de mail en directe betaling na ontvangst factuur. Bij inschrijvingen heb je het wettelijke recht om binnen 14 dagen na de boeking, zonder opgave van reden, te annuleren, en ontvang je het volledige reeds betaalde bedrag terug. Heb je een inschrijfformulier ingevuld en zijn die 14 dagen verstreken, dan heb je je definitief opgegeven en ben je verplicht de deelnamekosten te betalen.
Tot 4 weken voor de start van de training kun je je deelname annuleren tegen betaling van €100,- administratiekosten.
De deelnemerslijst wordt samengesteld op basis van de volgorde van binnenkomst van betaling. Door te laat voldoen van de deelnamekosten riskeer je dat je plaats naar een ander gaat.
Mariet Rutten behoudt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor om tijdens of na het kennismakingsgesprek de deelnemer te adviseren niet aan de training deel te nemen. In dit geval worden de reeds betaalde kosten z.s.m., doch uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetaald.

Mariet Rutten behoudt zich ook het recht voor, bij onvoldoende inschrijvingen, een training in groepsverband te annuleren of uit te stellen. Indien door dit uitstellen de deelnemer niet in staat is aan de groep deel te nemen, dan wordt het volledige deelnamegeld gerestitueerd.

Annuleringsvoorwaarden
Tot 2 weken na je inschrijving via mail kun je je deelname kosteloos annuleren. Je kunt hierna, tot 4 weken tevoren (schriftelijk) annuleren waarbij € 100,- administratiekosten worden gerekend. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd.
Wanneer je na je inschrijving, en na het verstrijken van de termijn van 14 dagen, de startdatum van de groep zou willen wijzigen, dan geldt dit als een annulering.

Vergoeding door verzekering
Mariet Rutten is erkend als gecertificeerd mindfulnesstrainer (VMBN categorie 1). Daarnaast is zij FAGT geregistreerd Registertherapeut CAM en als vitaliteitsprofessional aangesloten bij de VIV.
De kosten voor de trainingen mindfulness (MBSR of MBCT) worden soms wel en soms niet (gedeeltelijk) vergoed door de verzekering. Er zijn wel steeds meer vergoedingen voor VMBN gecertificeerde trainers, maar de voorwaarden verschillen per pakket en verzekering. Ga dit zelf na bij jouw ziektekostenverzekering. 

Wanneer je je opgeeft bij Mariet Rutten / MindBody-training blijf je zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de kosten. Je kunt achteraf de factuur indienen bij je verzekeraar.

Afzeggen van (individuele) afspraken
Wanneer je een individuele trainingsafspraak afzegt, minder dan 24 uur tevoren, wordt € 40,- kosten in rekening gebracht. Wanneer je een groepsbijeenkomst afzegt, vindt geen restitutie van kosten plaats. Inhalen van groepssessies is niet mogelijk, bij uitzondering en in overleg mogelijk om 1-op-1 theorie te bespreken.

Geheimhouding
Deelnemers van alle programma’s van het MindBody-training zijn gehouden aan geheimhouding. Wanneer je je inschrijft verklaar je geen persoonlijke informatie (persoonsgegevens, persoonlijke verhalen, klachten, ervaringen) van medecursisten met anderen te bespreken. Uiteraard geldt dit ook voor de trainer.

Klachtenreglement
Voor klachtenreglement raadpleeg je de volledige algemene voorwaarden.
Algemene voorwaarden Praktijk Mariet Rutten worden je toegezonden bij aanmelding voor een training. 

Info therapeutische praktijk Mariet Rutten kijk hier

Betalingen op KNAB rekening NL26KNAB0259553395 t.n.v. Praktijk Mariet Rutten en Trainingen Bathmen.